Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
ZAMESTNANCI
Meno: Mgr. Alena ŽABKOVÁ
Funkcia: riaditeľka
Povolanie: psychológ
Kontakt: zabkova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 421 21 76
Meno: Mgr. Dana DOLINAYOVÁ
Funkcia: zástupca riaditeľa
Povolanie: sociálny pedagóg
Kontakt: dolinayova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 421 21 76
Meno: Mgr. Gabriela MAJERECHOVÁ
Funkcia: vedúca oddelenia
Povolanie: psychológ
Kontakt: majerechova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 421 21 76
Meno: Mgr. Viktória BALTOVIČOVÁ
Funkcia: vedúca oddelenia
Povolanie: psychológ
Kontakt: baltovicova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 422 04 73
Meno: Mgr. Rozália KOPÁSKOVÁ
Povolanie: psychológ
Kontakt: kopaskova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 422 04 73
Meno: Mgr. Ľubomíra KOŠOVÁ
Povolanie: psychológ
Kontakt: kosova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 421 21 76
Meno: Mgr. Katarína CHMELIAROVÁ
Povolanie: liečebný pedagóg
Kontakt: specped.kysuca@gmail.com
Telefón: 041 / 422 04 73
Meno: Mgr. Anna KAPRÁLOVÁ
Povolanie: špeciálny pedagóg
Kontakt: specped.kysuca@gmail.com
Telefón: 041 / 422 04 73
Meno: Mgr. Martina PAUROVÁ
Povolanie: školský logopéd
Kontakt: paurova.poradna@gmail.com
Telefón: 041 / 421 21 76
Meno: Janka KOŠUTOVÁ
Povolanie: ekonómka
Kontakt: pppknm@stonline.sk
Telefón: 041 / 422 04 74
Meno: Alena BOJKOVÁ
Povolanie: odborný administr. pracovník
Kontakt: pppknm@stonline.sk
Telefón: 041 / 421 21 76
0908 709 992
Meno: Branislav MATULA
Povolanie: informatik
Telefón: 041 / 422 04 74