Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
KONTAKT
Názov: CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Adresa: Komenského 2740
Kysucké Nové Mesto
024 01
Telefón: 041/421 21 76
0908 709 992
041/422 04 74 – KOŠUTOVÁ J. – ekonómka
Mail: pppknm@stonline.sk
poradna.kysuca@gmail.com
Web: www.pppknm.sk