psí
CENTRUM
PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Kysucké Nové Mesto

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA (.PDF)

PORADENSTVO CPPPaP KNM po 16.3.2020 (.PDF)

Prerušenie činnosti od 16.3.2020 do odvolania (.PDF)

Telefón:
0908 709 992
0908 909 830
041/421 21 76
E-mail:
poradna.kysuca@gmail.com

pppknm@stonline.sk

specped.kysuca@gmail.com

IČO: 37901273
Peniaze nám môžete darovať na účet vedený v štátnej pokladnici
č. účtu: 7000 12 27 98 / 8180
Stránka bola zobrazená 3786 krát