Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
TYPOLÓGIA OSOBNOSTI

Označte len tie tvrdenia, ktoré Vás vystihujú - ako konáte, reagujete, aký typ alebo spôsob myslenia preferujete. Potom stlačte – VYHODNOŤ.

Niekedy sa môže stať, že budete vyzvaní, aby ste ešte označili z niektorých tvrdení – vždy však vyberte len jedno tvrdenie a opäť stlačte - VYHODNOŤ. Tento proces sa môže opakovať viackrát – vždy vyberajte a označuje len jedno tvrdenie.

   Zdroj:

P.D. Tieger, B.B.Tiegerová.: Rob to, čo najlepšie vieš. Open Windows 1997