Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
TESTY

      Diagnostika profesionálnej orientácie v rámci integrovaného kariérneho poradenstva je zameraná na cieľové skupiny v rámci výzvy ESF. Pre veľký záujem v rámci poradenstva zo strany žiakov, výchovných poradcov i rodičov, je možné individuálne využiť niektoré metodiky, ktoré sú Vám k dispozícii.

      Metodiky sú len časťou programu, ktorý ponúkame v rámci diagnostík IKP žiakom základných a stredných škôl.

      Po ich administrovaní sami prehodnoťte nazeranie na Váš osobnostný profil, hodnoty či záujmy, ktoré priamo ovplyvňujú výber školy a aj úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce.      Vyskúšajte

Typológia osobnosti Prieskum hodnôt Semafor Test potrieb