Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
TYPOLÓGIA OSOBNOSTI
1. Som veľmi aktívny v prítomnosti iných ľudí.
2. Uprednostňujem podrobné informácie o jednej veci pred širokým záberom informácií.
3. Verím tomu, čo je isté a konkrétne.
4. Orientujem sa skôr na budúcnosť.
5. Problémy riešim objektívne (snažím sa získať čo najviac informácií).
6. Motivuje ma túžba po uznaní.
7. Som šťastnejší, keď už mám dôležité rozhodnutie za sebou.
8. Podľa mňa je čas východisko, ktoré je možné zmeniť. Termíny sú pre mňa meniteľné.
9. Som rád v centre pozornosti.
10. Na otázky odpovedám, až keď si veci riadne premyslím.
11. Mám rád nové nápady, iba ak sa dajú aplikovať v praxi.
12. Často sa vyjadrujem nepriamo, informácie podávam prerušovane a okľukou.
13. Oceňujem logiku, spravodlivosť a čestnosť.
14. Verím, že city platia aj keď majú alebo nemajú zmysel.
15. Riadim sa heslom „Najprv práca, potom zábava (ak zostane čas)“.
16. Uspokojuje ma, keď začnem robiť nejakú prácu.
17. Často najskôr konám a potom rozmýšľam.
18. Svoj entuziazmus – nadchnutie sa nad niečím si nechávam pre seba.
19. Oceňujem realizmus a zdravý rozum.
20. Rád si dopĺňam vedomosti. Nudí ma, ak som už nové poznatky zvládol.
21. Iným sa často zdá, že nemám srdce a že som bezcitný.
22. Pravdovravnosť je pre mňa rovnako dôležitá ako taktnosť.
23. Zväčša si stanovujem ciele a prácu tak, aby som ju včas dokončil.
24. Zväčša kladiem dôraz na to, ako sa úloha skončí.
25. Mám sklon rozmýšľať nahlas.
26. Viac počúvam, ako hovorím.
27. Som realistický a vychádzam z faktov a veci opisujem detailne.
28. Oceňujem skôr predstavivosť a inováciu.
29. Pravdovravnosť je pre mňa dôležitejšia než taktnosť.
30. Iným sa často zdá, že som precitlivený, nelogický a slabý.
31. Vždy chcem vopred vedieť, do čoho idem.
32. Rád sa prispôsobím novým situáciám.
33. Rád sa delím s osobnými poznatkami a informáciami.
34. Chránim si svoje súkromie. Svoje informácie poskytujem len dobre známym.
35. Informácie podávam postupne – krok za krokom.
36. Mám rád nové nápady a koncepty kvôli nim samým, kvôli ich zaujímavosti.
37. City platia, len ak majú logiku.
38. Oceňujem empatiu a harmóniu.
39. Zväčša kladiem dôraz na to, aby bola úloha splnená.
40. Ak sa objaví nová informácia, tak často mením svoje ciele.
41. Viac hovorím, ako počúvam.
42. Premýšľam potichu.
43. Orientujem sa skôr na prítomnosť.
44. Verím inšpirácii a dedukcii.
45. Motivuje ma túžba po schopnostiach a dobrých výsledkoch.
46. Často zvažujem, ako moje rozhodnutie bude vplývať na iných.
47. Uspokojuje ma, keď dokončím nejaký projekt – prácu.
48. Riadim sa heslom: „Najskôr zábava, práca neskôr (ak zostane čas)“.
49. Veľmi rád komunikujem.
50. Najskôr premýšľam, potom konám.
51. Čas vnímam ako definitívne východisko. Termíny beriem vážne.
52. Najradšej mám, keď mám otvorenú možnosť voľby bez alternatív.
53. Zväčša rýchlo reagujem. Mám rád rýchlosť.
54. Vyhýbam sa tomu, aby som bol v centre pozornosti.
55. Uprednostňujem skôr široký záber informácií pred úzkym podrobným informovaním o jednej veci.
56. Aktívnejší som, keď som sám.
57. Odborne a realisticky dokážem podať detailný opis.
58. Rád sa vyjadrujem všeobecne, s použitím metafor a prirovnaní.
Zdroj: Paul D. Tiger, Barbara Barron - Tigerová