Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
PRIESKUM HODNÔT

Aké sú Vaše hodnoty? Je pre Vás dôležité množstvo času stráveného s priateľmi a rodinou? Alebo by ste radšej zažívali nejaké dobrodružstvo? Chcete pomáhať druhým? Chcete mať v rukách moc? Nasledujúce cvičenie by malo naznačiť, čo si najviac ceníte.

Pri každom výroku začiarknite kolónku, ktorá sa najviac približuje tomu, čo si ceníte.

   Spracované podľa:

Melinda BINGHAM, Sandra STYKER - CARCER CHOICES A GUIDE FOR TEENS AND YOUNG ADULTS ! WHO AM I ? WHAT DO I WANT ? HOW DO I GET IT ? Copyright 1990, Able Publishing, Santa Barbara, California