Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
SEMAFOR

Máte pred sebou 30 tvrdení týkajúcich sa práce. Tvrdenia sú označené písmenami, tie si zatiaľ nevšímajte. Pri každej otázke vyberte farbu semaforu podľa toho, ako hodnotíš svoj postoj k danému povolaniu:

Červená - vyznačte tie tvrdenia, ktoré pre Vás nemajú žiaden význam a dávate im STOP !
Zelená - vyznačte tie tvrdenia, ktoré pre Vás majú veľký význam a dávate im ZELENÚ !
Oranžová - vyznačte tie tvrdenia, ktoré sú pre Vás stredne dôležité a dávate im ORANŽOVÚ !