Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
SEMAFOR
Zelená Oranžová Červena
1. Chcel by som sa venovať v prospech opustených detí, starých a chorých ľudí.
2. Dal by som prednosť povolaniu s jasným postupom a kariérovou dráhou.
3. Dal by som prednosť praktickým činnostiam pred teoretizovaním.
4. Chcel by som skúmať neznáme javy a tým prospieť k zlepšeniu života na Zemi.
5. Chcel by som sa venovať činnosti, ktorá priamo súvisí s produkciou, odbytom, spotrebou a ziskom... Byť tam, kde sa "točia" peniaze.
6. Chcel by som pracovať tam, kde by som mal presne určenú svoju pozíciu a úlohy v rámci fungovania systému.
7. Chcel by som byť umelcom a ovplyvňovať cítenie a myslenie ľudí prostredníctvom estetických zážitkov.
8. Bavila by ma práca, kde by som mohol vplývať na ľudí.
9. Chcel by som sa venovať práci, ktorá prispieva k uchovaniu a rozvíjaniu nášho kultúrneho dedičstva.
10. Chcel by som pracovať v armáde alebo polícii.
11. Chcel by som objaviť niečo nové, čo dosiaľ nikto na svete neobjavil.
12. Chcel by som tvoriť diela, ktoré ľuďom poskytujú nezabudnuteľné umelecké zážitky.
13. Chcel by som pracovať v takom prostredí, kde bezprostredne uvidím výsledky svojej činnosti.
14. Dal by som prednosť práci pri výchove a vzdelávaní ľudí.
15. Chcem sa naučiť dobre ovládať to, čo mi prinesie úspech, zisk a zabezpeči blahobyt. Iné ma nezaujíma. Je to zbytočná strata času.
16. Chcel by som sa vo výskumnej práci dostať až na hranicu neznámeho a objaviť niečo naozaj veľmi dôležité pre všetkých ľudí.
17. Vyhovovala by mi tvrdšia "tvrdšia" robota a menej komunikácie s ľuďmi.
18. Chcel by som pomáhať ľuďom.
19. Chcel by som sa podieľať na veľkolepom projekte, v ktorom by spolupracovali vedci z rôznych krajín.
20. Bavilo by ma mať isté právomoci a kontrolovať iných.
21. Chcem získať úspech, zarobiť veľa peňazí a netrvám na tom, že to musí byť tvorivá alebo zaujímavá práca. Len nech to vynáša.
22. Bavila by ma práca, ktorá vyžaduje fyzickú námahu a zručnosti.
23. Chcel by som pomáhať ľuďom riešiť ich naliehavé osobné a existenčné problémy.
24. Chcel by som sa venovať náročnej intelektuálnej práci, vytvárať teoretické koncepcie a modely, ktoré by prospeli k pochopeniu toho, čo si zatiaľ nevieme vysvetliť.
25. Chcel by som byť sám zodpovedný za to, čo budem robiť a koľko zarobím.
26. Chcel by som vytvárať také veci, ktoré by ľuďom spríjemnili a skrášlili život.
27. Chcel by som mať takú prácu, v ktorej by som mal jasne určené konkrétne úlohy.
28. Chcel by som pracovať vo vlastnej organizácii s jasne určenými pravidlami.
29. Vyhovovala by mi práca, kde by som mohol sám rozhodovať kedy a čo budem robiť.
30. Chcem robiť výhradne len takú prácu , ktorá vyžaduje samostatné rozhodovanie, riadenie iných alebo obchodovanie. Dal by som prednosť súkromnému podnikaniu pred zamestnaním za mzdu alebo plat.