Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
TEST POTRIEB

Prečítajte si pozorne každú otázku, každá otázka vyžaduje zoradenie tvrdení podľa iného kritéria. Za otázkou nasleduje vždy osem možných odpovedí. Zvoľte tú, ktorá Vás najlepšie vystihuje, a na voľné miesto pred príslušným písmenom napíšte 1. Tú, ktorá je na druhom mieste, označíte 2, a tak ďalej, až zostavíte zo všetkých odpovedí poradie od 1 do 8. Najmenej vhodná odpoveď bude označená 8. Čítajte a zoradzuje pozorne a dôsledne.