Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
TEST POTRIEB
1. Ktorá z nasledujúcich skutočností by Vám najviac prekážala pri výbere zamestnania?
 
a) hrozba možnej straty zamestnania
b) nadriadený, ktorý neustále zasahuje do Vašich kompetencií
c) veľmi obmedzená možnosť rozhodovania o problémoch organizácie
d) prevažne administratívne a riadiaca činnosť bez odborných úloh
e) nejasný vzťah vykonávanej činností k výslednému produktu
f) minimálny styk s ľudmi behom pracovnej doby
g) nejasný výsledok, takže môžeme ťažko odlíšiť schopných od neschopných
h) úplne časové vyťaženie bez priestoru pre rodinu a záľuby
 
2. Ktorá z nasledujúcich pracovných funkcií v organizácii by Vám najlepšie vyhovovala za predpokladu, že mátre na ňu odborné schopnosti?
 
a) odborná funkcia, ktorá necháva dostatok času pre rodinu a osobné záľuby
b) obchodný zástupca, ktorého plat závisí na množstve a rozsahu uzavretých zmlúv
c) lekár, alebo pracovník zdravotného strediska, ktorý pomáha ľuďom
d) riaditeľ, poverený vybudovaním nového zdravotného strediska
e) odborný pracovník rozvoja vedy a techniky, ktorý sa zaoberá zavádzaním techn. noviniek
f) riaditeľ stratovej výrobnej divízie, ktorý má dosiahnuť zisk
g) samostatný konzultant, ktorý je viazaný len mandátnou zmluvou a má voči firme značnú voľnosť v rozhodovaní
h) úradník, ktorý kontroluje správnosť uzavretých zmlúv
 
3. Ktorá z uvedených zmien by na Vás najhoršie psychicky zapôsobila?
 
a) z pracovnej náplňe Vám bude odobraná činnosť, ktorá je spojená s pravidelným príplatkom
b) nadriadený zavedie kontrolu nad tou oblasťou Vašej činnosti, ktorú ste doteraz vykonávali samostatne
c) Váš útvar nesplní dôležitú úlohu, na ktorom závisia výsledky celej organizácie
d) zistíte, že odborný štandard Vašej práce už dlhšiu dobu neodpovedá republikovej úrovni
e) nebude Vám umožnené dokončiť prototyp nového výrobku, na ktorom ste niekoľko mesiacov pracovali
f) zamestnávateľ uvoľní zo zamestnania veľa z Vaších súčastných spolupracovníkov
g) bude zaveďený nový rovnostársky systém odmeňovaní bez ohľadu na osobnú výkonnosť
h) premiestnením pracoviska a následným dochádzaním stratíte hodinu denne zo svojho voľna
 
4. Ktorý z osobných úspechov by ste si cenili najviac?
 
a) dosiahnutie životnej harmonie, spojenie zaujímavej práce, rodinná spokojnosť a priestor pre pestovanie záľub
b) prekonanie ekonomickej krízy v organizácií Vaším vlastním pričinením
c) účinná pomoc človeku, ktorý sa dostal do ťažkej situácie
d) založenie a vybudovanie malej prosperujúcej firmy, ktorá ponesie Vaše meno
e) publikovanie článku v zahraničnom odbornom časopise
f) zjavne prekonanie a odstavenie človeka, ktorý brzdil realizáciu Vašich koncepcií
g) osamostatnenie útvaru, ktorý vediete, z veľkej organizácie, a jeho prevedenie na súkr. Bázu
h) dosiahnutie významného postavenia v hierarchií verejnej inštitúcie
 
5. Cítili by ste sa dobre vo firme, ktorá sa usiluje predovšetkým o hospodársky úspech:
 
a) udržaním solídnej povesti a spoľahlivosti voči klientom
b) originálnym prístupom, odlišným od konkurencie
c) šikovnými cestičkami a vymýšľaním trikov, ako sa vysporiadať s konkurenciou
d) neustálym zdokonaľovaním a vysokou technickou úrovňou výrobkov
e) zavádzaním nových nápadov, ktoré znamenajú zmenu filozofie trhu
f) vytvorenie skvelej pracovnej atmosféry, v ktorej je radosť pracovať
g) schopnosť pružne reagovať na zmenu podmienok trhu
h) zvyšovaním oddatnosti pracovníkov zlepšením pracovných podmienok
 
6. Čo by Vám mal predovšetkým poskytnúť Váš nadriadený?
 
a) zaujímavú prácu v rozumnej pracovnej dobe
b) úlohy, v ktorých budete môcť osvedčiť svoje schopnosti
c) pozitívnu atmosféru, podporu dobrých vzťahov medzi spolupracovníkmi
d) príležitosť k vytvoreniu niečoho nového
e) možnosť zvyšovania odbornej kvalifikácie
f) jednoznačné porovnávanie s ostatnými čo sa týka výkonnosti a dostatočné uznanie za výsledky
g) čo najširší priestor pre rozhodovanie
h) oporu v problémoch
 
7. Ktoré predpoklady sú podľa Vás najdôležitejšie pre pracovný úspech?
 
a) spoľahlivosť a dôveryhodnosť
b) samostatnosť
c) priebojnosť
d) odborné znalosti
e) činorodosť a vytrvalosť
f) schopnosť spolupráce
g) sebaistota a rozhodnosť
h) osobná vyrovnanosť a múdrosť
 
8. O ktorom z uvedených ľudí by ste sa rád dozvedel?
 
a) Carl Rogers, psychológ, ktorý sa zaoberá osobnou rovnováhou a rozvojom osobnosti
b) Harald Geneem, manažér, ktorý svoju výkonnosť nadvihol ITT na prvé miesto
c) Loui de Fúnes, herec z filmových komédií
d) Endre Rubik, tvorca Rubikovej kocky a ďalších hlavolamov
e) John von Neumann, vynálezca počítača
f) Juan Carlos I., španielský kráľ
g) Jack Kerouac, autor kníh o živote amerických tulákov
h) James Herriot, autor kníh o živote veterinára na anglickej dedine