psí
CENTRUM
PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Kysucké Nové Mesto
Telefón:
041/421 21 76
041/422 04 74
0908 709 992
0908 909 830
E-mail:
pppknm@stonline.sk

poradna.kysuca@gmail.com

IČO: 37901273
Peniaze nám môžete darovať na účet vedený v štátnej pokladnici
č. účtu: 7000 12 27 98 / 8180
Stránka bola zobrazená 8711 krát