psí
CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
Kysucké Nové Mesto

Hlavna budova-vchod
Kontakty:
0908 709 992
0908 909 830
041/421 21 76

KONTAKTY OZ
poradna.kysuca@gmail.com
www.pppknm.sk

Peniaze nám môžete darovať na účet vedený v štátnej pokladnici
č. účtu: 7000 12 27 98 / 8180
Stránka bola zobrazená 12536 krát