Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

      Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.

      Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Ak sa na Vašom počítači nezobrazujú, nainštalujte si jeden z nasledovných programov (kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku s inštalačným súborom).

Adobe reader Foxit reader2019  2018  2017  2016  2015  2013  2012  2011

Prehľad roku 2014

Prehľad faktúr roku 2014 vo formáte PDF

Prehľad objednavok roku 2014 vo formáte PDF


Návrh poistnej zmluvy - KOPERATÍVA