Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

      Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.

      Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Ak sa na Vašom počítači nezobrazujú, nainštalujte si jeden z nasledovných programov (kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku s inštalačným súborom).

Adobe reader Foxit reader2021  2020  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

-->
Prehľad roku 2018

Prehľad faktúr roku 2018 vo formáte PDF

Prehľad objednavok roku 2018 vo formáte PDF

Prehľad zmlúv roku 2018 vo formáte PDF